An Phát Complex - An tâm đầu tư – Phát triển bền vững

“Công ty CP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) là một thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings – Tập đoàn với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao, thân thiện môi trường.
Nhờ đó, chúng tôi thấu hiểu được sự kỳ vọng của nhà đầu tư và luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ một cửa và hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp cung cấp cho khách hàng, đúng với tinh thần “An tâm đầu tư – Phát triển bền vững”.
Quy trình - Tài liệu
Các quy định pháp luật về đầu tư tại khu công nghiệp
Xem thêm
Dịch vụ 1 cửa
Cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Xem thêm
Môi trường đầu tư
Các thông tin về môi trường đầu tư tại tỉnh Hải Dương
Xem thêm